HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC (HSSM 1.0) - NĂM HỌC 2013-2014
Mã trường: 15000722 - Tên trường: THPT Hoàng Văn Thụ - Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái
Bạn có thể chọn năm học khác!
Năm học:


Hệ thống HSSM có CSDL dễ dàng chuyển sang CSDL phân hệ QLHS của VEMIS
Copyright 2008 by HPCGroup - Email: hssm7777@gmail.com hoặc hssm7777@yahoo.com.vn