Hướng dẫn kế toán viên tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhà nước có nhiệm vụ tạo môi trường kinh doanh, làm việc và phát triển cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Khi các cá nhân, tổ chức tạo ra lợi nhuận cần thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thuế thu nhập doanh nghiệp cần được đóng và kê khai định kỳ. 

Hiện nay, báo giá phần mềm kế toán MISA thu hút, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, sẽ hỗ trợ hoạt động kế toán thế nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, kế toán viên vẫn cần nắm rõ nghiệp vụ, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác. Chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho kế toán viên quan tâm.

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp đúng cách

Doanh nghiệp hoạt động, thu lợi nhuận cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước, Loại thuế sẽ được tính trên thu nhập, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các công ty, doanh nghiệp sẽ được cấp mã số thuế doanh nghiệp riêng để nộp. 

Kế toán viên sẽ là người trực tiếp tính và kê khai thuế TNDN đồng thời nộp cơ quan chức năng. Để tính thuế TNDN chính xác, kế toán viên cần lưu ý:

Theo nguyên tắc, thu nhập chịu thuế đã bao gồm tất cả các khoản thu nhập của tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt sản xuất hay kinh doanh, đã trừ các khoản thu nhập không chịu thuế theo quy định.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản: 

 Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x thuế suất.

Riêng với các doanh nghiệp có đầu tư nghiên cứu khoa học, thì khoản trích thu nhập ra để nghiên cứu sẽ không phải tính thuế TNDN. Công thức sẽ là:

Thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Quỹ nghiên cứu khoa học)x thuế suất.

Ngoài ra, thuế TNDN còn nhiều yếu tố tác động: 

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – các khoản lỗ.

Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – các khoản phí được trừ

Các quy định về khoản thu nhập miễn thuế được quy định tại Điều 9, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản lỗ là khoản doanh nghiệp lựa chọn để bù lỗ, thu nhập còn lại sau khi đã bù lỗ.

Lý do doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán misa

Kế toán viên cần kê khai chính xác các thông tin liên quan đến thu nhập tính thuế, chịu thuế, khoản miễn thuế, quỹ nghiên cứu khoa học nếu có, các khoản bù lỗ… Yêu cầu thông tin tài chính cần được cập nhật chính xác, dựa trên các hóa đơn, hạch toán tài chính chi tiết của các kỳ tính thuế. 

Sử dụng phần mềm hỗ trợ tính thuế sẽ là giải pháp đắc lực giúp kế toán viên hạch toán và tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhanh chóng. Phần mềm kế toán MISA thiết kế với các tính năng ghi chép, tính toán thu nhập, doanh thu của doanh nghiệp, các khoản lỗ, phân loại khoản chi phí riêng dễ dàng sử dụng để tính và phân tích thuế hiệu quả.

Các số liệu được cập nhật, tổng hợp để trả số liệu đơn giản, dễ dàng. Hỗ trợ tính báo cáo thuế TNDN nhanh chóng, chính xác, nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định rõ trong luật, cần được kê khai và nộp báo cáo chính xác cho cơ quan thuế. Ngoài ra, các thao tác nghiệp vụ cần được thực hiện chính xác, đầy đủ đảm bảo thông tin không bị sai lệch và bị xử phạt.

Phần mềm kết toán tại https://sme.misa.vn/bao-gia/Home/Quotation sẽ hỗ trợ kế toán viên tính toán, kê khai thông tin chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo đúng thời gian quy định.